Odovzdanie Projektu

   

   

  Podmienky pre úspešné odovzdanie projektu:
  Edit section

  • 3 stranova cast zverejnena na wiki ako wiki stranka alebo doc/pdf priloha na wiki stranke.
   Textová časť musi obsahovať:
   • krátky popis projektu-problému amotivácia načo je to dobré (15 riadkov)
   • prehľad súčasných riešení daného problému - existujúci softvér, algoritmy, vedecké članky, linky (0,5 strany)
   • popis riešenia, použitý softvér, použité existujúce riešenia, popis problémov ktoré sa vyskytli, popis prác na projekte (1 strana)
   • popis dát na ktorých ste testovali, nejake dáta aj ako zip na wiki.
   • vyhodnotenie slovné subjektívne na nejakých konkrétnych príkladoch. Vo vačšine projektov aj vyhodnotenie pomocou presnosti a pokrytia (precision a recall) (0,5-1 strana)
   • spustenie, inštalácia softvéru, použitie softvéru. (0,5-1 strana)
   • lepšie napísať 3 strany rozumne ako 10 strán zbytočností.
   • dokument píšte tak aby bolo jasné čo a ako ste robili na projekte aby s toho bolo cítiť vašu prácu na projekte - nie v hodinách ale v opísaných problémoch ktoré ste riešili
   • Dokument musi byť zverejnený dva dni pred odovzdaním projektu!
  • Softvér priložený ako zip príloha na wiki stránke. 2-5 min predvedenie softvéru. Pripravte si to tak aby sme s tým nezabili 30 minút. Softvér musí byť pripravený tak aby ho nebol problém spustiť alebo nainštalovať.
  • Treba si pripraviť podporné slajdy-prezentáciu na odovzdanie projektu (ako prílohu aj na wiki). Prezentácia by mala obsahovať tieto slajdy:
   • čo, prečo - problém, motivácia
   • čo podobné existuje
   • ako - postup, práce
   • softvér, výstupy, screenshot, schéma
   • vyhodnotenie
  • wiki stránka sa myslí stránka vášho projektu
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core