Table of contents
  No headers

  Po novom toto už neplatí, lebo sa inak konštruuje field. Avšak teória platí.

   

  • Keyword — Indexovane, neanalyzovane. Uklada sa teda to, co sa tam da a aj sa to indexuje. Idealne pre mena ulic a podobne.
  • UnIndexed — Neindexovane, neanalyzovane. Ulozi sa raw ako je a iba sa cita z db rucne. Teda idealne pre idecka objektov.
  • UnStored — Analyzovane, indexovane, ale neuložené. Ideálne pre web stránky. Teda, ak nájdem url tag, stiahnem stránku a zindexujem ako tento typ fieldu.
  • Text — Analyzovane, indexovane a uložené celé v pôvodnom stave. Možno na poznámky, alebo podobné typy tagov.
  • Indexovanie znamená, že sa dá podľa toho hladať.
  • Analyzované znamená, že sa vstupný text naseká, vyhodia sa spojky a podobne a to sa indexuje ďalej
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core