Michal Dávid - Vyhľadávanie informácií o firmách

  Table of contents
  No headers

  Výstupom bude stránka s formulárom do ktorého sa napíše názov firmy a výsledkom spracovania bude nájdenie maximálneho počtu informácií o danej firme.

  Využívať sa bude sk-nic.sk, ORSR a celé to bude naprogramované v PHP.

   

  Postup hľadania informácií je nasledovný. Po zadaní názvu firmy do predpripraveného formulára sa zadaný názov zoberie a nechá vyhľadať v ORSR. Po nájdení hľadanej firmy sa zobrazia samotné informácie o nej a tie najdôležitejšie sa uložia do premenných. Jednou z kľúčových informácií je IČO. IČO sa použije po vybratí všetkých relevantných údajov na nájdenie webového sídla stránky pomocou domény sk-nic.sk na ktorej sa denne updatuje zoznam všetkých slovenských domén. Všetky tieto informácie sú uložené v textovom dokumente, ktorý sa pre jeho veľkosť nebude sťahovať pre každé vyhľadania ale bude uložený lokálne na počítači. Z tohto textového dokumentu sa na základe IČO nájde konkrétna hľadaná firma a vyberie sa z príslušného riadku adresa webového sídla danej firmy. Na záver sa aplikácia pripojí na nájdenú url a prehľadá ju či sa tam nenachádzajú ďalšie informácie, ktoré by bolo užitočné dať na výstup.

   

  V suboroch dole sa nachadza dokumentacia k programu, zazipovana aplikacia a prezentacia.

  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core