Michal Kasan - Indexovanie Pdf a Doc dokumentov

  Table of contents
  No headers

   

   

  oCielom projektu je extrahovať metadáta z Pdf a Doc súborov uložené na disku s cieľom vytvoriť Index
  oDalej :odskúšať indexáciu na vyhľadávaní

  Blizsia specifikacia zadania:

  Indexovanie Pdf a Doc dokumentov pouzitim kniznice Lucene (lucene.jar - Apache Foundation),

  pricom bude indexovany adresar na disku.

   

   

   

   

  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core