Michal Kosorín - Slovenský stemmer

  Table of contents
  No headers

  Táto stránka predstavuje dokumentáciu semestrálneho projektu z predmetu Vyhľadávanie informácií. Opisuje postup stemovania slov slovenského jazyka, akým spôsobom sa dajú odstraňovať koncovky podstatných, prídavných mien, zámien a slovies. Ponúka ďalej opis programu, ktorý bol implementovaný pre potreby algoritmického stemovania slov a nakoniec sa tu opisujú výsledky dosiahnuté pomocou ručného a algoritmického stemovania slov.

   

  V prílohe možno nájsť:

  textovú dokumentáciu

  zdrojové kódy

  prezentáciu 

  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core