Tomáš Bartalos - SK-NIC, zmeny, large scale, tree structure

  Table of contents
  No headers

  Spracovanie slovenských domén na základe súboru vygenerovaného zo srtránky SK-NIC

  • Implementácia pomocou dátovej štruktúry RadixTree - vytvoril som si vlastnú implementáciu.

  RadixTree je štruktúra podobná hashovacej mape, kde klúč musí byť typu String, a hodnota je ľubovolná.

  Vytvoril som vlastnú implementáciu RadixTree, kde reťazce ukladám do stromu - menšia náročnosť na veľkosť, a tiež rýchle vyhladávanie v reťazcoch. Strom je implementovaný ako dvojsmerný, to znamená, že z listu stromu viem vytvoriť reťazec, ktorý vedie ku koreňu stromu (povoluje skutočnosť, že každý potomok má len jedného rodiča)

  • Implementoval som Parser pre súbor, ktorý je stiahnutý z SK-NIC. Výstup z Parsera je štruktúra typu Domain, ktorá obsahuje atribúty domény.

   

  Manažment projektu

  • vývoj v nástroji Eclipse
  • zostavenie pomocou nástroja Maven
  • moduly sú testované pomocou frameworku JUnit

   

  Dokumentácia k projektu:

  http://barti.yweb.sk/IR_dokumentacia.doc

   

  Hotový projekt:

  http://barti.yweb.sk/registrators.zip

  (treba si precitat subor citaj_ma.txt)

  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core