Popular pages

  Table of contents
  1. Vyhľadávanie informácií (438191 views)
  2. Zápis na konzultácie (74453 views)
  3. Projekty (57274 views)
  4. Projekty 2008 (40035 views)
  5. Témy prednášok (33356 views)
  6. Zápis na konzultácie (26461 views)
  7. Projekty 2011 (26277 views)
  8. Projekty 2012 (16254 views)
  9. Projekty 2009 (15720 views)
  10. Projekty 2013 (13756 views)
  11. Miroslav Štolc - Informácie o ľuďoch (13704 views)
  12. Projekty 2014 (12962 views)
  13. Projekty 2010 (12781 views)
  14. Zoznam študentov 2013 (12118 views)
  15. Michal Štekláč - Indexovanie dokumentov na internete (11830 views)
  16. Marian Buchta - Vyhľadávanie informácií z obrázkov WEB stránky (11620 views)
  17. Termíny konzultácií (11560 views)
  18. Zoznam študentov (11381 views)
  19. Hana Pifková - Slovenský stemmer (10532 views)
  20. Zoznam študentov (10214 views)
  21. Literatúra (9370 views)
  22. Dokument (9198 views)
  23. Michal Poláčik - Vyhľadanie inzerátov (8418 views)
  24. Jana Makýšová - Distance search - Lokalizácia webstránky (7979 views)
  25. Stanislav Balocký - Slovenský Stemmer (7627 views)
  26. Gabriel Pán - Gate (7406 views)
  27. Tomáš Jelínek - včely vyhľadávanie (6983 views)
  28. Miloš Cibulka - udalosti (6982 views)
  29. Ján Garaj - Distance Search (6812 views)
  30. Pavol Lackovič - IE, miesta, adresy, linka na google Maps (6705 views)
  31. Michal Kvetan - Extrakcia kontaktných údajov z textu (6627 views)
  32. Peter Bódi - IE, telefóny (6507 views)
  33. Marek Polák - Informácie o firmách (6292 views)
  34. Pavol Humay - Stemmer slovenského jazyka (5) (6144 views)
  35. Peter Vilhan - analýza záznamov email servera (5725 views)
  36. Dávid Kováč - Distance Search (5474 views)
  37. Odovzdanie Projektu (5411 views)
  38. Peter Csoka - Slovenské domény (10) (5380 views)
  39. Gabriel Braniša - (17) Crawl and Search (5348 views)
  40. Michal Kajaba - Extrakcia diskusií k článkom denníka SME (5137 views)
  41. František Chvostaľ - firmy google API (4686 views)
  42. Lucia Jastrzembská - včely vyhľadávanie (4565 views)
  43. Pavol Michalco - Vyhľadávanie Wifi pokrytia (4488 views)
  44. Marián Halaš - Vyhľadávanie ľudí (4302 views)
  45. Miroslav Fabián - Vyhľadávanie webových stránok s využitím analógie sociálneho správania sa včiel (4243 views)
  46. Pavol Janiš - EI, firmy, podľa keyword cez google API, kontaktné údaje (4164 views)
  47. Lukáš Nemčík - email search (mbox) - web, Java (4063 views)
  48. Andrej Škuba - Štatistika slovenských domén (3961 views)
  Powered by MindTouch Core