Ján Garaj - Distance Search

  Table of contents
  No headers

  Implementácia:

  Java, ontologické úložisko Sesame (vlastná ontológia firiem a spoločností založená na ontológii Location)

  Náhľad web GUI rozhrania je dostupný na http://garaj.positive.sk/vinf

   

  Popis problému:

  Vyhľadávanie podľa vzdialenosti hľadá relevanciu k dotazovanému objektu podľa vzdialenosti. Vzdialenosť je možné špecifikovať rôzne, napr. bitová vzdialenosť, vektorová vzdialenosť, fyzická vzdialenosť, komunikačná vzdialenosť. Riešený problém v tomto projekte rieši vyhľadávanie nad doménou firiem a spoločností uverejnených na verejne dostupných stránkach slovenského portálu www.zoznam.sk. Každá spoločnosť má na zoznam.sk uverejnené sídlo, pričom obec sídla spoločnosti je považovaná za základ pri vyhľadávaní. Každá obec má presne stanovenú svoju zemepisnú šírku - latitude a zemepisnú výšku longtitude. Z týchto súradníc označujúcich zemepisnú polohu obce je možné následne vypočítať ich vzdialenosť. Reálny vzorec na výpočet vzdialenosti musí zohľadňovať aj zakrivenie zemegule, avšak vzhľadom, že daná doména firiem a spoločností uverejnených na www.zoznam.sk je lokalizovaná na relatívne malé územie je možné v prípadných výpočtoch zakrivenie zemegule zanedbať. Potrebné je si však aj uvedomiť, že vzdialenosť medzi dvoma bodmi (obcami) je ich vzdušná vzdialenosť a ich reálna vzdialenosť napríklad po cestných komunikáciách je vždy reálne dlhšia. 

  Vyhľadávania podľa vzdialenosti je praktické pri vyhľádávaní iba v zadanej lokalite. Napríklad nájdi mi všetky betonárne na tomto definovanom území. Pri použití väčšieho vyhľadávacieho územia už môže nastať ekonomicky neúnosné predraženie prepravovaného materiálu a tak sa z výhodou použije distance search s obmedzením na dané územie.

   

  Prehľad súčasných riešení:

  Napriek tomu, že sa môže jednať o zaujímavé vylepšenie, bežne slovenské vyhľadávače neimplementujú priamo distance search, avšak zvyčajne iba obmedzujú vyhľadávanie na kraje, okresy prípadne jednotlivé obce (napríklad centrum.sk)

  Vyhľadávaním, ktoré je možné označit za distance search disponuje spoločnosť Google vo svojom produkte Google Maps, cez funkcionalitu "Search near by"

  Tag page (Edit tags)
  • No tags

  Files 2

  FileSizeDateAttached by 
   dokumentacia_vinf.pdf
  No description
  83.63 kB23:21, 19 Dec 2008Jan.GarajActions
   vinf.zip
  Zbaleny webfolder s ontologiou a web gui rozhranim
  2.26 MB03:43, 19 Dec 2008Jan.GarajActions
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core