Lukáš Nemčík - email search (mbox) - web, Java

  Table of contents
  No headers

   

  • vyhľadávanie v emailoch na základe hlavičky thunderbird-u (from, date, content,...)
  • web aplikácia v prostredí Java (Web kontajner Tomcat + JSP/Servlety)
  • porovnanie výsledkov s gmail-om

   

   

  Inštalácia a spustenie aplikácie

  Keďže je to J2EE aplikácia, môžeme ju spustiť dvoma spôsobmi. Prvým (najjednoduchším) je spustenie Jetty servera v prostredí eclipse (spustenie „Run as“ nad triedou servera Jetty). Toto sa robí často pretože to je rýchle, ale hlavne na testovacie účely.

  Druhým spôsobom je nasadiť aplikáciu na aplikačný server. Tento spôsob podrobnejšie popíšem.

   

  1. Na beh aplikácie je potrebný aplikačný server JBoss (je možné ho stiahnuť z http://www.jboss.org/jbossas/downloads/  Funkčnosť bola otestovaná na verzii JBoss 3.2.5). Po rozbalení zip súboru umiestnime celý adresár JBoss-3.2.5 do koreňového adresára systémového disku (C:\ ).
  2. Stiahneme a rozbalíme súbor „spustenie.zip“ z adresy: http://rapidshare.com/files/18277558...tenie.zip.html
   1. Obsah „spustenie.zip“:

                                                                 i.      Inbox – mbox súbor obsahujúci 22 správ

                                                               ii.      Inbox2 – mbox súbor obsahujúci 109 správ

                                                              iii.      mails – adresár kam budeme uchovávať rozparsované maily

                                                             iv.      config – adresár kde sa nachádza definícia SesionBean-ov (pre potreby behu J2EE aplikácie)

                                                               v.      EmailSearch.ear – samotná aplikácia

  1. i,ii,iii a iv uložíme do adresára JBoss-u, konkrétne do „C:\jboss-3.2.5\bin\“
  2. „EmailSearch.ear“ umiestnime do adresára JBoss do „C:\jboss-3.2.5\server\default\deploy\“
  3. spustíme JBoss: „C:\jboss-3.2.5\bin\run.bat“
  4. spustíme webový prehliadač a zvolíme adresu: „localhost:8080/EmailSearch“
  5. používame aplikáciu

   

   

   

  Používanie aplikácie

   

  Po spustení aplikácie sa automaticky uskutoční rozparsovanie a indexovanie defaultného MBox súboru „Inbox“. Používateľ môže použiť aj iný súbor kliknutím na Prehľadávať/Browse a potvrdením Read sa uskutoční spracovanie ďalšieho súboru. (MBox súbory na testovanie sú uložené v aplikačnom servery v „C:\jboss-3.2.5\bin\“  kde sme ich predtým vložili).

   

   

  Vyhľadávanie: po zobrazení všetkých načítaných správ môže používateľ v nich vyhľadávať tak že zvolí pole podľa ktorého sa bude vyhľadávať a napíše príkaz querry ktorý bude hľadať. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v tabuľke. Pre návrat používateľ stlačí Clear.


  Ako príkazy querry je možné okrem jednoduchých jednoslovných príkazov použiť aj logické operátori AND,OR, NOT ako aj tzv. wildcard znaky  * a ?. Tiež je možné vyhľadávať zložené reťazce pomocou úvodzoviek „“.

   


  Poznámka na záver: pri nahrávaní väčších mbox súborov môže chvíľu trvať spracovanie mailov. To je nevýhoda oproti Jetty serveru kde to šlo relatívne rýchlo. Možnosťou by bolo použiť na spracovanie mailov len JavaMail API bez rozsekania súborov. Aj to som implementoval ale nezapojil som to z dôvodu, že pri spracovaní veľkých množín mailov (aj napriek pomalšiemu spracovaniu) je môj spôsob rozsekania mailov vhodný v tom že nezahltí pamäť počítača tak, ako by to bolo v použití čisto len JavaMail API. Pri menších množinách mailov je však v podstate jedno aký prístup použijeme, obidva vyhovujú.

   

  Tag page (Edit tags)
  • No tags

  Files 4

  FileSizeDateAttached by 
   Adresa kompletnych zdrojakov.txt
  link na kompletne zdrojove kody
  62 bytes15:29, 13 Jan 2009Lukas.NemcikActions
   Email search v mboxe Thunderbirdu.ppt
  prezentacia k projektu
  150 kB02:06, 13 Jan 2009Lukas.NemcikActions
   Inbox
  tesotvacie data vo formate MBox
  96.3 kB02:07, 13 Jan 2009Lukas.NemcikActions
   Vyhladavanie informacii (2).doc
  vysledna dokumentacia doplnena o vysvetlenie stlpcov v tabulkach overenia funkcnosti
  202.5 kB06:46, 14 Jan 2009Lukas.NemcikActions
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core